<link rel="stylesheet" href="/modules/mod_maximenuck/themes/css3megamenu/css/maximenuck_rtl.php?monid=maximenuck89" type="text/css"/>

09122967156-09392967156 info{at}lipomaticclinic.com


مدت زمان جراحی زیبایی سینه برای کوچک کردن سینه که به مدت سه تا چهار ساعت طول می کشد و جراح زیبایی برای علامت گذاری روی سینه از ماژیک استفاده می کند و قسمت هایی از سینه که باید برداشته شود را با ما/زیک مشخص می کند .علامتگذاری برای مشخص کردن قسمت ها در جراحی زیبایی سینه بسیار مهم می باشد چرا که زمانی که دراز می کشید سینه شکلش تغییر پیدا می کند و ارزیابی سخت می شود .

جراحی زیبایی سینه
برای کوچک کردن سینه در جراحی زیبایی سینه برش هایی ایجاد خواهد شد و چربی و پوست اضافه برداشته خواهد شد .
برای کوچک کردن سینه می توان از لیپوساکشن نیز استفاده کرد اگر مشکل بزرگ بودن سینه به زیاد بودن چربی نباشد .برای کوچک کردن سینه برش هایی که زده می شود مربوط می شود به شکل سینه , میزان آویزان بودن سینه , و هاله و نوک سینه مربوط می شود و با توجه به خواسته شما و توصیه های پزشک جراح صورت می پذیرد .
اگر قطر هاله سینه بزرگ باشد می توان به روش های مختلف آن را کاهش داد . در این روش از یک وسیله که دارای قطر بین سی و هشت تا چهلو پنج میلی متر دارد می توان استفاده کرد .
در جراحی زیبایی سینه از بیهوشی عمومی استفاده می شود . برش ها در جراحی زیبایی سینه در محلی زده می شود که محل اسکار در آینده به حداقل برسد . قبل از جراحی زیبایی سینه با جراح خود در رابطه با محل اسکار بحث کنید .

طراحی سایت و سئو   و آنالیز سایت  توسط اینتن