<link rel="stylesheet" href="/modules/mod_maximenuck/themes/css3megamenu/css/maximenuck_rtl.php?monid=maximenuck89" type="text/css"/>

09122967156-09392967156 info{at}lipomaticclinic.com


در سینه هر فردی از الیاف کلاژنی استفاده شده است که دارای خاصیت انقباضی می باشد و با ورود یک جسم خارجی داخل آن ممکن است تحریک شود .

جراحی زیبایی سینه
اگر کلاژن ها منقبض گردد درد در پستان ها ایجاد خواهد شد و سینه ها شکل اصلی خود را از دست خواهند داد . علت آن هنوز مشخص نیست اما عواملی وجود دارد که در کم و زیاد شدن آن نقش دارد .
بر اسای تحقیقات و تجربه نشان داده که اگر سطح پروتز ناصاف باشد و مکان آن در زیر عضله باشد احتمال اینکه فیبروز بوجود بیاید کمتر خواهد بود .
اگر پروتز سینه در زیر بافت سینه قرار گیرد و پروتز صاف باشد احتمال ایجاد فیبروز زیاد خواهد بود .
زمانی که بیمار از وجود پروتز درد دارد باید به او مسکن داده شود و در برخی از موارد به بیمار داروهای کورتونی داده خواهد شد تا زمانی که اثر فیبروز متوقف شود اما در بیشتر مواقع این کار بی نتیجه خواهد بود . اینگونه افراد درد زیادی دارند و از عمل دوباره هراسان هستند اما می توان بلافاصله بعد از خارج کردن پروتز قبلی پروتز جدید را جایگذاری کرد .و از جراحی زیبایی سینه مجدد نگرانند .
بیماران باید به این نکته توجه داشته باشند که با جراحی زیبایی سینه مجدد احتمال فیبروزه شدن پروتز دیگر ی هم وجود خواهد داشت .
یکی از نکات قابل توجه که احتمال بروز فیبروز را کم خواهد کرد ماساژ دادن سینه چند هفته بعد از جراحی زیبایی سینه می باشد .

طراحی سایت و سئو   و آنالیز سایت  توسط اینتن