<link rel="stylesheet" href="/modules/mod_maximenuck/themes/css3megamenu/css/maximenuck_rtl.php?monid=maximenuck89" type="text/css"/>

09122967156-09392967156 info{at}lipomaticclinic.com


سه روش جهت بازسازی سینه بعد از سرطان وجود دارد که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد: جراحی زیبایی سینه
1-اولین روش پروتز سینه می باشد .
2-استفاده از بافت شکم و عضلات
3-تزریق چربی نیز برای بازسازی سینه مناسب می باشد .

 


در روش اول که پروتز سینه می باشد . در این روش که جراحی چند مرحله ای می باشد در ابتدا باید اتساع دهنده بافتی را در قسمت زیرین عضله جایگذاری کرد و بعد از دو ماه با تزریق کردن آب نمک کم کم بزرگ خواهد شد و می توان پروتز سینه را در محل قرار داد .این روش را می توان همزمان با جراحی سرطان سینه انجانم داد و زوش خوب این است که از پروتزهای آناتومیکال استفاده شود تا سینه حالت طبیعی به خود بگیرد .و در نهایت بازسازی نوک سینه است که این روش جراحی زیبایی سینه خوب است و دارای عوارض کمی می باشد .
در روش دوم که استفاده از بافت خود فرد می باشد شکل و فرم سینه ای بازسازی شده است به بافت سینه نزدیک می باشد .
در روش سوم جراحی زیبایی سینه که برای بازسازی سینه از چربی استفاده می شود که چربی از قسمت پهلوها و شکم فرد استخراج می شود و با سوزن به ناحیه مربوطه تزریق می شود .

طراحی سایت و سئو   و آنالیز سایت  توسط اینتن