<link rel="stylesheet" href="/modules/mod_maximenuck/themes/css3megamenu/css/maximenuck_rtl.php?monid=maximenuck89" type="text/css"/>

09122967156-09392967156 info{at}lipomaticclinic.com

جراحی زیبایی سینه  


اگر سینه های بزرگ تر از حد معمول باشند موجب گذاشتن اثر منفی روحی  و جسمی و نگرانی یک زن میشود. از لحاض فیزیکی سینه های بزرگ موجب تغییر شکل و فرم شانه و همینطور گردن میشود و موجب ایجاد شدن درد پشت و گردن میشود. همینطور موجب انحراف در طرز نشستن و در موارد بسیار شدید تر مشکل تنفسی، میشود. سینه های بزرگ تر ظاهر یک خانم را تخریب میکند و موجب میشود که او غیرتقارن دیده شود و همینطور ورزش کردن را برای او دشوار میسازد. جراحی زیبایی سینه برای کوچک کردن سینه ها سالیانیست که در حال انجام شدن است. هدف اصلی از جراحی زیبایی سینه ها کاهش حجم و وزن آن میاشد اما زیبا شدن هم مهم میباشد.


عمل جراحی زیبایی سینه شامل موارد زیر است :


پیش از انجام جراحی زیبایی سینه با استفاده از یک قلم روی سینه ها نشانه گذاره میشود تا محل دقیق و اندازه جدید مشخص شود. بافت سینه و چربی و پوست اضافه نیز برداشته میشود و نوکس سینه و بافت های باقیمانده به محل جدی؛ بالاتر منتقل میشود. کلیه این فرایند براساس نشانه هایی که قبل از جراحی زیبایی سینه گداشته شده انجام میشود. نوک سینه ها اکثرا به صورت تقریبی در طول خط افقی بر اساس با وسط بازوی فرد روی سینه قرار میگیرد. خطی که روی آن بخیه میشود دور تا دور هاله نوک سینه و در محل جدید میباشد. این خط به صورت عمودی به طرف پایین تا زبر سینه ادامه میابد. در این قسمت براساس تکنیک مور استفاده، جای زخم شاید در این محل پایان یابد یا زمانی شاید تا خط زی سینه ادامه میابد. در آخر جراحی زیبایی سینه بستگی به مقدار برداشته شدن بافت در مدت عمل، لوله های تخلیه کننده اکثرا زیر پوست سینه کار گذاشته میشود تا هر مایع خونابه ی احتمالی که شاید بعد از عمل جراخی زیبایی سینه پدید میایند بوسیله آن خارج شوند. و در آخر پانسمان میشوند.


بعد از عمل جراحی زیبایی سینه چه اتفاقی می افتد؟


تزریق خون به صورت معمول احتیاج نیست به جز درموارد بسیار استثنایی و کم بعد از جراحی زیبایی سینه بسیار مهم میباشد که گردش خود را پاها حفظ کنید این به شما پیشنهاد میشود تا فعالانه پاها و زانوها و باسن خود را به صورت منظم حرکت دهید. در آخر بعد از جراحی زیبایی سینه به علت ورم و خون مردگی خیلی مطلوب نمیباشد و بزرگ بودن با چر.ک های احتمالی به علت همین مسئله موقتی میباشد و در هفته آتی بهتر میشود لطفا تا شش ماه جلوی آیینه ظاهر نشوید.

طراحی سایت و سئو   و آنالیز سایت  توسط اینتن